Lô hay về, các cặp lô hay đi cùng nhau, đánh là trúng!

Lô hay về, các cặp lô hay đi cùng nhau, đánh là trúng!